İnsan Resursları


Azər Türk Bank bilik və bacarıqlarına güvənən, daim öyrənməyə, fərdi inkişafa can atan yüksək potensiallı, əməksevər və məsuliyyətli insanları Bankın peşəkar komandasının bir üzvü olmağa dəvət edir. Bizə qoşulmaq istəyən şəxslər özləri barədə məlumatları aşağıdakı müraciət formasına uyğun şəkildə bizə göndərə bilərlər.

Müraciət forması

 

 

Strateji planlaşdırma və Marketinq Departamentinin Strateji planlaşdırma şöbəsinin Baş mütəxəssisi
   
Kompüter bilikləri MS Office proqramlarında mükəmməl işləyə bilmək
   
Dil bilikləri Azərbaycan, Rus, İngilis dillərini əla səviyyədə bilmək
   
Vəzifə ilə bağlı tələblər
 • Strateji planlaşdırma sahəsində ən azı 2 il iş təcrübəsi;
 • Ali təhsil – iqtisadiyyat və maliyyə üzrə;
 • Yüksək təhliletmə qabiliyyəti;
 • Bank əməliyyatları və biznes prosesləri barədə ümumi biliklər.
   
Vəzifə öhdəlikləri
 • İqtisadi nəzəriyyənin bütün əsas qanun və anlayışlarını dərindən bilmək;
 • Strateji Planın hazırlanmasını bilmək;
 • Bank bazarının əsas göstəriciləri barədə məlumata malik olmaq, onların qarşılıqlı əılaqələrini və bazarın inkişafı üzrə proqnozları tərtib edə bilmək;
 • Bank məhsul və xidmətləri bazarını təhlil etmək və hesabatlar hazırlamaq.
Sənədli əməliyyatlar şöbəsinin şöbə rəisi
   
Kompüter bilikləri Mükəmməl MS Office bilikləri (əsasən MS Excel)
   
Dil bilikləri Azərbaycan, rus və ingilis dilləri - əla səviyyədə
   
Vəzifə ilə bağlı tələblər
 • Ticarətin maliyyələşdirilməsi və ya Sənədli Əməliyyatlar sahəsində ən azı 3 il iş təcrübəsi (Əməliyyatların icraçısı olması önəmlidir);
 • Ali təhsil – iqtisadiyyat maliyyə üzrə;
 • Aidiyyatı sənədləri yüksək ekspertiza etmə qabiliyyəti
 • Bank əməliyyatları (xüsusən əməliyyatların uçotu) barədə biliklər
 • Müqavilələrlə işləmə qabiliyyəti
 • Qarantiya və Akkreditivlərlə bağlı qanunvericilik, URDG 758 və UCP 600-üz son nəşri barədə biliklər
 • SWIFT sistemində işləmə qabiliyyəti, Sənədli Əməliyyatlara aid formatları təhlil və icra etmək qabiliyyəti
   
Vəzifə öhdəlikləri
 • Beynəlxalq müqavilələri və digər əlaqəli sənədləri ekspertiza etmək
 • Beynəlxalq əməliyyatlarla bağlı müxbir banklarla əlaqə qurmaq
 • Qarantiya və Akkreditivlərə aid formatları təhlil etmək
 • Qarantiya və Akkreditivləri icra etmək (həm kağız daşıyıcısında, həm də SWIFT vasitəsilə)
 • Qarantiya və Akkreditivlərin uçotunu aparmaq (balansdankənar, təminat, komissiya və örtükərin uçotu)
 • Qarantiya və Akkreditiv portfelinə nəzarət etmək.
Risk Menecmenti Departamentinin Baş mütəxəssisi
   
Kompüter bilikləri SQL, Data mining və VBA üzrə biliklər, mükəmməl MS Office bilikləri (əsasən MS Excel)
   
Dil bilikləri Azərbaycan, rus və ingilis dilləri - əla səviyyədə
   
Vəzifə ilə bağlı tələblər
 • Risklərin idarəedilməsi və ya audit sahəsində ən azı 3 il iş təcrübəsi (Əməliyyat riskləri üzrə təcrübəsi olanlara üstünlük verilir);
 • Ali təhsil – iqtisadiyyat, maliyyə və ya riyaziyyat üzrə;
 • Yüksək təhliletmə qabiliyyəti
 • Bank əməliyyatları və biznes prosesləri barədə biliklər
   
Vəzifə öhdəlikləri
 • Əməliyyat, hüquq, reputasiya riskləri üzrə məlumatların toplanması və təhlili;
 • Statistik modellərin təkmilləşdirilməsi və təhlili,
 • Əsas risk göstəricilərinin (KRİ) müəyyən edilməsi və onlara nəzarət,
 • Bankın bütün biznes proseslərinin nəzarəti və potensial risklərin müəyyənləşdirilməsi,
 • Biznes proseslərin təhlili, qiymətləndirilməsi və optimallaşdırma ilə bağlı təkliflərin verilməsi

Valyuta kalkulyatoru