Təşkilati struktur


Hüquq Departamenti
İdarə Heyəti Sədrinin Aparatı
Bank Təhlükəsizliyi Departamenti Yerli struktur bölmələri Daxili Audit Departamenti Audit Komitəsi
Riskləri İdarəetmə Komitəsi
İnformasiya Texnologiyaları Komitəsi
Aktiv və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsi
Kredit Komitəsi
Səhmdarların ümumi yığıncağı Müşahidə Şurası
İdarə Heyəti
İdarə Heyətinin sədri İdarə Heyəti sədrinin müavini Plastik Kartlarla İş Departamenti Strateji Planlaşdırma və Marketinq Departamenti Maliyyə İnstitutları ilə İş və Hesablaşmalar Departamenti Aktivlərin Qiymətləndirilməsi və İdarə Olunması Departamenti Xəzinədarlıq Departamenti Nağd Vəsaitlərlə İş Departamenti Təşkilati İşlər Departamenti Maliyyə Menecmenti Departamenti İnzibati İdarəetmə Departamenti Maliyyə Monitorinqi və Nəzarət Departamenti Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti Müştəri Xidmətləri Departamenti Kredit departmament İdarə Heyəti sədrinin müavini Baş direktor Baş direktor İnformasiya Texnologiyaları Departamenti

Valyuta kalkulyatoru