Təşkilati struktur


Bank Təhlükəsizliyi Departamenti Yerli struktur bölmələri Daxili Audit Departamenti Audit Komitəsi
Riskləri İdarəetmə Komitəsi
İT Komitəsi
Aktiv və Passivlərin İdarəedilməsi Komitəsi
Kredit Komitəsi
Mükafatlandırma Komitəsi
Səhmdarların ümumi yığıncağı Müşahidə Şurası
İdarə Heyəti
İdarə Heyətinin sədri İdarə Heyəti sədrinin müavini Hüquq Departamenti Strateji Planlaşdırma və Marketinq Departamenti Maliyyə İnstitutları və Hesablaşmalar Departamenti Kredit Departamenti Biznesin İnkişafı Departamenti Müştəri Xidmətləri Mərkəzi Maliyyə Menecmenti Departamenti Nağd Vəsaitlər Departamenti Xəzinədarlıq Departamenti İnzibati İdarəetmə Departamenti Maliyyə Monitorinqi və Nəzarət Departamenti Ödəniş Kartları Departamenti Təşkilati İşlər Departamenti Risk Menecmenti Departamenti Problemli Kreditlər Departamenti İdarə Heyəti sədrinin müavini Baş direktor
(İdarə Heyətinin üzvü)
Baş direktor
(İdarə Heyətinin üzvü)
İnformasiya Texnologiyaları Departamenti

Valyuta kalkulyatoru