İstehlak krediti | Azər Türk Bank | Sizin Dövlət Bankınız

İstehlak krediti


İş yeri: Rəsmi iş yeri olan istənilən şəxs / Təqaüdçü
Yaş həddi: 18 yaş -70 yaş
Əmək haqqı: Minimum tələb yoxdur
İş stajı Borcalanın ümumi iş stajı 6 ay, sonuncu iş yerində stajı (fasiləsiz keçid) ən azı 3 ay olmalıdır
Zaminin ümumi iş stajı 6 ay, sonuncu iş yerində stajı (fasiləsiz keçid) ən azı 3 ay olmalıdır
Aylıq ödənişin max. məbləği:

Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır

Burada,

  • D - borcalanın borc yükü
  • PMT - yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ - borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (180 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% - dən, yuxarı olduqda isə 45% - dən artıq ola bilməz.

Valyuta kalkulyatoru