İstehlak krediti | Azər Türk Bank | Sizin Dövlət Bankınız

İstehlak krediti


İş yeri: Rəsmi iş yeri olan istənilən şəxs / Təqaüdçü
Yaş həddi: Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş hüquq və fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxslər
Əmək haqqı: Xalis gəlirin (netto) minimum məbləği – 200 manat
İş stajı Borcalanın ümumi iş stajı 6 ay, sonuncu iş yerində stajı ən azı 3 ay olmalıdır
  Zaminin ümumi iş stajı 6 ay, sonuncu iş yerində stajı ən azı 3 ay olmalıdır
   
Aylıq ödənişin max. məbləği:

Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır

Burada,

  • D - borcalanın borc yükü
  • PMT - yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ - borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (173 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% - dən, yuxarı olduqda isə 50% - dən artıq ola bilməz.

Kreditin təminatı: Məbləğdən asılı olmayaraq ən azı 1 zamin tələb olunur

 

Valyuta kalkulyatoru