Sənədlər | Azər Türk Bank | Sizin Dövlət Bankınız

Sənədlər


Hüquqi şəxslər üçün tələb olunan sənədlər:

 1. Müştəri tərəfindən imzalanmış kreditin alınması üçün müraciət məktubu
 2. Kreditin alınması barədə müştərinin səlahiyyətli idarəetmə orqanının qərarı
 3. Hüquqi sənədlər:
  • Nizamnamənin surəti
  • VÖEN-nin surəti
  • Dövlət Reyestrindən Çıxarışın surəti
 4. Sifarişçinin ödəmə qabiliyyətini tam əks etdirən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatları:
  • Balans və mənfəət/zərər hesabatları
  • Sifarişçinin dövriyyəsini əks etdirən hesablardan çıxarışları
 5. Təminatı təsvir edən ilkin sənədlər:
  • Təqdim edilmiş təminata dair mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin surəti
  • Təminat verən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (etibarnamə əsasında çıxış edən şəxsin ş/v və etibarnamənin surəti)
  • Təminat verən hüquqi şəxs olduqda, onun səlahiyyətli orqanının əmlakın təminat şəklində təqdim edilməsi barədə sənədin qərarı
 6. Layihə üzrə maliyyələşdirmə olduğu halda layihəni təsvir edən sənədlər

 

Fiziki şəxs (fərdi sahibkarlar) üçün tələb olunan sənədlər:

 1. Müştəri tərəfindən imzalanmış kreditin alınması üçün müraciət ərizəsi
  • Borcalanın şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
  • VÖEN-in surəti
 2. Sifarişçinin ödəmə qabiliyyətini tam əks etdirən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatları:
  • Balans və mənfəət/zərər hesabatları
  • Sifarişçinin dövriyyəsini əks etdirən hesablardan çıxarışları
 3. Təminatı təsvir edən ilkin sənədlər:
  • Təqdim edilmiş təminata dair mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədin surəti
  • Təminat verən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti (etibarnamə əsasında çıxış edən şəxsin ş/v və etibarnamənin surəti)
  • Təminat verən hüquqi şəxs olduqda, onun səlahiyyətli orqanının əmlakın təminat şəklində təqdim edilməsi barədə sənədin qərarı
 4. Layihə üzrə maliyyələşdirmə olduğu halda layihəni təsvir edən sənədlər

 

Kredit əldə edə bilmək üçün bankın istənilən filialına və ya biznes@azerturkbank.az elektron ünvanına müraciət etməyiniz kifayətdir.
Bankın filiallarının ünvanları barədə bu keçiddən məlumat əldə edə bilərsiniz

Valyuta kalkulyatoru