Şərtlər | Azər Türk Bank | Sizin Dövlət Bankınız

Şərtlər


Biznes kreditinin əldə edilə bilməsi üçün ilkin əsas şərtlər:

  • Sağlam maliyyə göstəricilərinə, bacarıqlı idarəetmə sisteminə, məhsul və xidmətlər üzrə keyfiyyət tələblərinə uyğunluğun olması;
  • Biznesin fəaliyyət göstərdiyi sahədə müvafiq təcrübəyə sahib olmaq
  • Müsbət kredit tarixçəsinə sahib olmaq
  • Borcalanın biznes fəaliyyəti qanunvericilikdə qadağan olunmayan qanuni fəaliyyət növlərinə aid olmalıdır

Valyuta kalkulyatoru