“Həmkarım” krediti | Azər Türk Bank | Sizin Dövlət Bankınız

“Həmkarım” krediti


Yaş həddi: 20- 55 yaş
İş stajı: Borclanın ümumi stajı ən azı 24 ay, sonuncu iş yerində stajı isə ən azı 6 ay olmalıdır
Əmək haqqı: min. 300 AZN (vergidən əvvəl Gross)
Aylıq ödənişin max. məbləği:

Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır

Burada,

  • D - borcalanın borc yükü
  • PMT - yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ - borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (136 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% - dən, yuxarı olduqda isə 50% - dən artıq ola bilməz.

Ödənişin növü: Aylıq annuitet

 

Valyuta kalkulyatoru