Kredit kartlar ( Ödəniş kartı vasitəsilə açılan kredit xətti )


Yaş həddi: 20- 55 yaş
İş yeri: Rəsmi iş yeri olan istənilən şəxs / Təqaüdçü
Əmək haqqı: minimum 350 manat
İş stajı:
Borclanın sonuncu iş yerində stajı ən azı 6 ay olmalıdır
Aylıq ödənişin max. məbləği:

Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır

Burada,

  • D - borcalanın borc yükü
  • PMT - yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ - borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (136 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% - dən, yuxarı olduqda isə 50% - dən artıq ola bilməz.

Ödəniş şərti: Kredit xətti üzrə istifadə olunmuş məbləğin əsas borc hissəsinə hesablanmış faizlər aylıq, əsas borc isə müddətin sonunda ödənilməlidir.
Kreditin təminatı: Məbləğdən asılı olmayaraq ən azı 1 zamin.

Valyuta kalkulyatoru