Güzəşt müddətli kredit kartı | Azər Türk Bank | Sizin Dövlət Bankınız

Güzəşt müddətli kredit kartı


Güzəşt müddətli kredit kartı üzrə müştəri kredit xəttindən istifadə etdiyi zaman (istifadədən öncə borc olmazsa), məbləği 65 günədək qaytardıqda faiz hesablanmır.

Kreditin valyutası: AZN
Güzəşt müddəti: 65 gün
Kreditin məbləği: əməkhaqqının 3 (üç) mislinədək (min. 500 AZN – maks. 5000 AZN)

Valyuta

12 ayadək

24 ayadək

AZN

27%

28%


QEYD: Kredit kartının hesabına məbləğ mədaxil olunarsa (kredit xətti istifadə olunmamışsa), debet qalığına illik 3% həcmində faiz gəliri hesablanaraq, hər ayın sonuncu iş günü hesaba əlavə ediləcəkdir.

 

Valyuta kalkulyatoru