Lombard krediti


  • Kreditin məbləği: maks. 10 000 manat
  • Kreditin valyutası: AZN
  • Kreditin müddəti: 18 ayadək
  • Ödəniş şərti: Annuitet
  • Sığorta: Tələb olunmur
  • Xidmət üzrə birdəfəlik bank komissiyası: kreditin verilmə müddətindən asılı olmayaraq 1% (minimum 10 manat).
  • İllik faiz dərəcəsi: 6 ayadək – 28%, 6-12 ayadək – 29%, 12-18 ayadək – 30%.
  • FİFD: min. –   31.4%   maks. – 31.6% Qeyd: Lombard krediti yalnız Gəncə filialı tərəfindən rəsmiləşdirilir.

Qeyd: Lombard krediti yalnız Gəncə filialı tərəfindən rəsmiləşdirilir.

Valyuta kalkulyatoru