Valyuta-mübadilə əməliyyatları | Azər Türk Bank | Sizin Dövlət Bankınız

Valyuta-mübadilə əməliyyatları


Biz sizə valyuta mübadiləsi̇ əməliyyatlari üzrə aşağıdakı xidmətləri̇ təklif edirik:

  • Xarici valyutanın digər xarici valyutaya cari kurs üzrə mübadiləsi
  • Milli valyutada emissiya olunmuş (buraxılmış) plastik ödəniş kartlarından nağd xarici valyutanın verilməsi
  • Xarici valyutada emissiya olunmuş (buraxılmış) plastik ödəniş kartlarından nağd milli valyutanın verilməsi

Valyuta kalkulyatoru