Əməliyyatlar | Azər Türk Bank | Sizin Dövlət Bankınız

Əməliyyatlar


Hansı bank əməliyyatlarını yerinə yetirmək olar?

 • Mövcud bank hesablarının nəzərdən keçirilməsi və idarə edilməsi
 • Hesabdan çıxarışların əldə olunması
 • Kreditlər barədə məlumatların nəzərdən keçirilməsi
 • Kredit tarixçəsinin təsviri
 • Xarici ölkələrə köçürmələr
 • Ölkədaxili ödəniş və köçürmələr
 • ƏDV və digər büdcə ödənişlərinin icrası
 • Öz hesablarınız arasında köçürmələr
 • Konvertasiya əməliyyatları
 • Bankın digər müştərilərinin hesablarına köçürmələr
 • Sistem daxilində icra edilmiş əməliyyatların Banka ötürülmədən öncə rəhbər şəxs tərəfindən təsdiqlənməsi
 • Köçürmə əməliyyatlarının şablonlarının və benefisiarların yaradılması
 • Valyuta məzənnələrinin real vaxt rejimində izlənməsi
 • Bankla güvənli məktub mübadiləsi
 • Aparılmış əməliyyatların statusunun nəzərdən keçirilməsi

Valyuta kalkulyatoru