Digər | Azər Türk Bank | Sizin Dövlət Bankınız

Digər


E-Bank sistemi üzrə hansı köçürmə növləri var?

Bankdaxili köçürmələr:

  • Müştəri hesabları arasında köçürmələr (eyni valyutada)
  • Müştəri hesabları arasında köçürmələr (fərqli valyutada - konvertasiya əməliyyatı)
  • Bankın digər müştərilərinin hesablarına köçürmələr

Respublika daxilində köçürmələr:

  • ƏDV ödənişi
  • XÖHKS sistemi vasitəsilə manatla köçürmələr
  • Büdcə ödənişləri (rüsum, vergi və cərimə)
  • AZIPS sistemi vasitəsilə manatla köçürmələr (təcili) xarİcİ köcürmələr (Respublİkadan kənara köçürmələr):
  • SWIFT sistemi üzrə köçürmələr (Beynəlxalq köçürmə)

Valyuta kalkulyatoru